a

Добра управа

Грађани плаћају и с пуним правом
очекују добру управу.

„Добра“ управа:

 • поступа искључиво по закону
 • стручно и ефикасно одговара на захтеве грађана
 • окренута је потребама грађана и њиховом испуњавању
 • отворена је и лако доступна грађанима
 • према грађанима поступа са уважавањем и пажњом
 • прихвата и исправља сопствене грешке
 • не наноси штету грађанима
 • једнако поступа са грађанима у истим или сличним ситуацијама
 • не дискриминише грађане (без обзира на националну припадност, пол, расу, боју коже, етничко и социјално порекло, језик, религијско уверење, став и мишљење, политичко опредељење, припадност националним мањинама, имовину, године, сексуално опредељење, место рођења, способности)
 • не злоупотребљава своја овлашћења
 • независна је и непристрасна
 • штити приватност података грађана
 • благовремено поступа по захтевима грађана.
 

Лоша управа

Лоша управа не поштује достојанство
и права грађана.

„Лоша“ управа:

 • не поштује закон
 • не поштује прописани поступак
 • неоправдано дуго води поступак
 • не извршава донете одлуке
 • злоупотребљава овлашћења или права
 • инсистира на сопственој безгрешности (не признаје своје грешке)
 • неједнако поступа према грађанима (дискриминише грађане)
 • затворена је за јавност и грађане
 • „неухватљива“ је
 • грађанин се пред њом осећа немоћним да оствари и заштити своја права
 • бежи од своје надлежности и преноси је на другога
 • не усклађује рад са другим органима управе
 • „шета грађане од шалтера до шалтера“
 • код грађана изазива непријатност, збуњеност и додатне материјалне трошкове
 • неоправдано поставља нове захтеве за остваривање неког права грађана
 • не пружа грађанима могућности да прате ток предмета.