a

Казнено-поправни завод у Сремској Митровици je приликом примене мера принуде према осуђеном М.А. начинио низ пропуста и прекршио законске одредбе на штету остваривања његових права, утврдио је Заштитник грађана

e1