a

Министарство правде пропустило је, на штету већег броја грађана, да донесе акт којим се на јасан и прецизан начин уређује састав, начин рада и поступак за остваривање права на накнаду штете пред комисијом надлежном за одлучивање по захтевима лица неосновано лишених слободе или неосновано осуђених, утврдио је Заштитник грађана

e1