a

Лекар из Окружног затвора у Краљеву, приликом здравственог прегледа притвореног лица обављеног непосредно после његовог пријема у притвор, пропустио је да утврди порекло настанка уочених промена на његовој кожи, није дао мишљење о повезаности навода о примени силе према њему и констатованих промена на кожи и није о томе обавестио управника Завода, утврдио је Заштитник грађана

e11