a


Надлежни органи државне управе нису правовремено предузели све потребне мере, како би се расељавање ромских породица у Блоку 72 у Новом Београду спровело уз поштовање основних људских права, утврдио Заштитник грађана.


panel flajer

e1