a


Грађанима су кршена права услед незаконитог и неправилног начина организовања допунског радa и пружања здравствених услуга у Дому здравља Вождовац, утврдио је Заштитник грађана и у препоруци затражио отклањање уочених пропуста

e11