a

Препорука Заштитника грађана ОШ "Вељко Дугошевић" због повреде права детета на заштиту приватности, части, угледа и повреде начела поштовања најбољих интереса детета