a

Препорука Заштитника грађана Министарству културе због не предузимања мера против оснивача дневног листа који је повредио право детета на заштиту приватности