a

Препорука Заштитника грађана Школској управи Зајечар ради уписа детета у одговарајући разред редовне основне школе у школској 2010/2011 према месту боравка, у договору са родитељима, и то на начин којим се остварује образовање у вршњачкој групи