a

Препорука Министарству рада и и социјалне политике  ради отклањања уочених недостатака у раду,  унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности