a

Препорука Агенцији за приватизацију и Министарству економије и регионалног развоја ради стварање неопходних услова за исплату новчане надокнаде запосленима и бившим запосленима  у компанијама ДП "Интернационал ЦГ" и "Генералекспорт" а.д. Београд