a

Препорука Заштитника грађана општини Прибој ради усаглашавања Статута са Уставом и другим позитивноправним прописима у циљу остваривања права бошњачке националне мањине на службену употребу језика и писма на територији општине