a

Препорука Заштитника грађана надлежним органима ради отклањања пропуста у решавању у предметима легализације и/ли рушења објеката који су изграђени без грађевинске дозволе