a

Препорука Заштитника грађана Министарству правде ради отклањања неправилности у раду приликом достављања препоручене поште лицима која се налазе на издржавању казне затвора