a

Служба за катастар непокретности Звездара прекршила је законску обавезу да у складу са законом изврши лично достављање решења притужитељки или њеном пуномоћнику, у поступку који се водио по захтеву странке. Тиме је притужитељка била онемогућена да буде упозната са исходом поступка по поднетом захтеву и изгубила право на жалбу у законском року, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је упутио препоруке Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Звездара у циљу отклањања утврђеног пропуста, унапређења рада управе и спречавања сличних пропуста у будућности. Заштитник грађана је дао рок служби да га у року од 60 дана обавести о поступању по препорукама.