a

Министарство унутрашњих послова учинило је пропуст у раду због тога што није у форми управног акта одлучило о захтеву притужиоца за спровођење поступка законске рехабилитације, чиме је притужиоцу повређено Уставом гарантовано право на једнаку заштиту права и на правно средство, утврдио је Заштитник грађана