a

Препорука Заштитника грађана Центру за социјални рад из П... због пропуста у раду на штету права грађана на заштиту живота и физичког и психичког интегритета и права деце на заштиту од злостављања и занемаривања