a

Министарство културе и информисања, ни после три године од ступања на снагу Закона о култури, није донело правилник којим би прописало јединствен систем мрежа установа културе, а што је било обавезно да учини у року од шест месеци од ступања на снагу закона и тиме онемогућило правилну примену и обрачун минулог рада за запослене на које се ови прописи примењују, а који су били у радном односу у више установа, утврдио је Заштитник грађана