a

Основна школа „Петар Кочић“ начинила је пропусте у раду тиме што је, Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које школа организује, прописала да дежурства у школи обављају и ученици, утврдио је Заштитник грађана