a

Комисија за комасацију општине Блаце није донела одговарајући управни акт по захтеву странке, којим је тражена исправкa грешке у Решењу о расподели комасационе масе, већ је уместо доношења одлуке о поднетом захтеву, годину дана након његовог подношења, притужиоцима као законским наследницима, упутила обавештење, истичући да је захтев њиховог оца неблаговремен, утврдио је Заштитник грађана