a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање приликом одлучивања о пензији притужилаца није признао стаж осигурања који су они остварили по основу обављања самосталне односно пољопривредне делатности за који су уплатили доприносе искључиво због тога што им није признао ни стаж осигурања који су остварили као запослени, јер послодавци нису уплатили доприносе за обавезно социјално осигурање, утврдио је Заштитник грађана