a

Министарство унутрашњих послова приликом издавања пасоша, према грађанима који у свом личном имену имају слово Ђ, неједнако и неправилно поступа, тако што је појединим грађанима у пасошу лично име уписано латиничким писмом коришћењем „DJ“, а другим грађанима коришћењем „Đ“. Такође, појединим грађанима, којима је у претходном пасошу лично име било уписано коришћењем „DJ“, издавањем новог пасоша лично име је уписано коришћењем „Đ“ , што знатно отежава доказивање њиховог идентитета у иностранству, утврдио је Заштитник грађана и тим поводом надлежним органима упутио Препоруку са мишљењем.