a

Управни инспекторат Министарства државне управе и локалне самоуправе пропустио је да спроведе инспекцијски надзор и предузме мере сходно Закону о управној инспекцији према Акционарском друштву за ваздушни саобраћај „Air Serbia“, иако је располагао службеним сазнањима да акционарско друштво није поступило по 20 извршних решења Повереника за информација од јавног значаја и заштиту података о личности, утврдио је Заштитник грађана.