a

Неажурна матична евиденција и неблаговремена поступања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање доводе до разлике у утврђеном износу пензија у привременом и коначном решењу, па се корисник пензије обавезује на повраћај више исплаћеног износа, чиме се крше начела законитости и правне сигурности, утврдио је Заштитник грађана