a

Управа за ветерину није обезбедила извршење свог решења којим обавезује власницу пансиона за животиње да легализује свој пансион за животиње или да животиње смести у регистровани објекат за чување животиња. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде није донело одлуку на жалбу власнице нерегистрованог прихватилишта, утврдио је Заштитник грађана. Такође, Министарство није сарађивало са Заштитником грађана нити достављало тражене информације.