a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није поступило у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и није донело ближе прописе којим ће прописати услове и начин радног ангажовања особа са инвалидитетом у установи социјалне заштите за смештај корисника и код послодавца посредством радног центра, утврдио је Заштитник грађана