a

Центар за социјални рад начинио је неотклоњиве пропусте у раду чиме је допринео кршењу права детета на одржавање квалитетних личних односа са родитељем са којим не живи и права детета на заштиту од насиља, злоупотребе и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана