a

ШОСО „Младост“ из Пирота није поступала у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, поводом пријаве насиља над ученицом, утврдио је Заштитник грађана