a

Пореска управа није спровела мере како би се обезбедила уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на разлику зараде која је притужиоцу призната правноснажним судским одлукама и исплаћена од стране привредног друштва – притужиочевог бившег послодавца, утврдио је Заштитник грађана