a

Неажурним радом Управе Градске општине Звездара, као првостепеног и Секторa за имовинско-правне послове Министарства финансија, као другостепеног органа, поступак за поништај правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта није окончан ни после 10 година од његовог покретања, утврдио је Заштитник грађана