a

Препорука Заштитника грађана Општинској управи општине А..... због повреде принципа добре управе и права на мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона