a

Пореска управа – Централа решење о привременом одузимању ПИБ-а није на поуздан начин доставила притужиоцу, што је довело до повреде права притужиоца на једнаку заштиту права и правно средство, утврдио је Заштитник грађана