a

Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор Градске управе града Београда, првостепени орган чије је решење другостепени орган поништио и вратио предмет на поновни поступак, није у законом прописаном року у складу са изнетим примедбама допунио поступак и донео нову одлуку. Овакво поступање органа имало је за последицу вишеструку повреду принципа добре управе који се огледају у неокончању конкретног управног поступка у разумном року и повреду права притужиоца на доношење правилне и на закону засноване одлуке, утврдио је Заштитник грађана.