a

Окружни затвор у Зајечару примењивао је меру принуде издвајање дуже од 24 часа што је супротно важећим прописима, док је евиденција о примењеној мери неуредно вођена, утврдио је Заштитник грађана