a

ОШ „Бановић Страхиња“ из Београда није предузела активности поводом пријаве притужиље да наставница, педагог и психолог школе врше насиље, односно занемаривање ученика. Истовремено, Министарство унутрашњих послова није предузело активности на утврђивању да ли је неко од поступајућих полицијских службеника надлежене станице дао податке о личности притужиље трећем лицу, без њене сагласности, нити је реаговало поводом информације о у упућивању претње притужиљи, утврдио је Заштитник грађана