a

Органи града Ниша не предузимају потребне мере како би малолетној девојчици са сметњама у развоју обезбедили адекватне услове за живот и образовање, утврдио је Заштитник грађана. Неопходно је да органи града Ниша, у сарадњи са Школом за основне и средње образовање ,,14 октобар“ из Ниша и Центром за социјални рад ,,Свети Сава“ из Ниша, обезбеде потребну додатну подршку и помоћ у циљу редовног образовања и васпитања и социјалног укључивања девојчице са сметњама развоју.