a

Општинска управа општине Чајетина упркос више пута изричито поновљеном налогу другостепеног органа и томе што су услови за понављање поступка били испуњени, није притужиоцима дозволила његово понављање, утврдио је Заштитник грађана