a

Управа Градске општине Звездара супротно принципима добре управе и на уштрб оправданих и разумних очекивања грађана, није предузела све неопходне, законом прописане мере у циљу спровођења административног извршења извршних решења Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Звездара, утврдио је Заштитник грађана