a

Препорука Заштитника грађана Општинској управи Градске општине Ј... због недостатака у раду који су проузроковали повреду права на мирно уживање својине и других имовинских права, као и повреду принципа добре управе