a

Препорука Заштитника грађана Министарству за инфраструктуру – Инспекцији за државне путеве Републике Србије  због кршења принципа добре управе непоштовањем основних начела и рокова прописаних Законом о општем управном поступку за доношење одлука

panel flajer