a

Због делимично обављеног посла филијале Пореске управе у Бачкој Тополи мештанка је остала без повраћаја камате због више плаћеног пореза и споредних пореских давања, утврдио је Заштитник грађана