a

Препорука Заштитника грађана Градској управи града Београда, Секретаријату за социјалну заштиту због пропуста у раду који су имали за последицу повреду права детета и права породице