a

Републички фонд за здравствено осигурање није притужиоцу обезбедио замену свих делова на електромоторним инвалидским колицима. Услуга замене, на терет Фонда, у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања помагала прописана је Правилником, утврдио је Заштитник грађана.