a

Градска управа града Лознице, супротно принципима добре управе, није донела решење о уклањању локалног водовода са приватног поседа, чиме је повредила право на имовину