a

Заштитник грађана је утврдио да Дом здравља „Нови Сад“ у Новом Саду и органи Града Новог Сада, приликом успостављања услуге Кол-центра за заказивање лекарског прегледа у Дому здравља „Нови Сад“ нису обезбедили ефикасно и брзо успостављање комуникације грађана са надлежном службом Дома здравља за заказивање прегледа. Грађане који користе услугу Кол-центра, изложили су неоправданом трошку – плаћању услуге током периода чекања на успостављање комуникације са службом Дома здравља.