a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није обезбедило услугу педагошког асистента деци којој је ова услуга потребна, у складу са законом и мишљењима интерресорних комисија, утврдио је Заштитник грађана