a

Заштитник грађана је утврдио да органи општине Пријепоље нису омогућили услугу личног пратиоца детету са сметњама у развоју, као и да нису поступили у складу са мишљењима Интерресорне комисије