a

Органи града Лесковца повредили су права детета са сметњама у развоју на додатну помоћ и подршку у образовању тако што му нису обезбедили услугу личног пратиоца ни поред мишљења Интерресорне комисије.