a

Панчевачка филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, супротно правилима управног поступка и принципима добре управе, није поступила по захтеву притужиоца, нити је предметни захтев одмах проследила на одлучивање надлежном органу, односно Центру за социјални рад