a

Општина Косовска Митровица није поступила у складу са измењеном одредбом Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима и није донела решења за измену коефицијента за обрачун и исплату плата. На писане захтеве запослених за утврђивање ових коефицијента није доставила образложени одговор у писаној форми, утврдио је Заштитник грађана.